kulturanalyse

“Culture eats strategy for breakfast”

Peter Drucker

Jeg tilbyder en kulturanalyse, der  afdækker virksomhedskulturen i afdelingen, teamet eller hele organisation.

Analysen viser 4 farver og 8 facetter med samme grundbetydning som i de personlige profiler. Det betyder, at det både er let at forstå og let at skabe sammenhæng.

Med kulturanalysen tilbyder jeg dig et databeseret grundlag for forandringer, omstruktureringer og rekruttering. 

formålet med kulturanalysen

Hvis man vil styrke en bestemt kultur, fx

  • styrke afdelingens handlekraft, innovation, samarbejde eller fokus på kvalitet

Hvis man vil…

  • have et databaseret afsæt for forandringer
  • sammenlægge afdelinger og dermed kulturer
  • sammenholde kulturforskelle imellem to afdelinger

Eller hvis man ifm. rekruttering vil…

  • sammenholde en kandidat med en afdeling eller et team, dvs. afdække hvilke kompetencer der er brug for, og hvilken kandidat der passer bedst ind i kulturen.

 

Kulturanalysen som afsæt for forandring

Mange forandringsprojekter lykkes ikke, fordi ledelsen ofte er så optagede af finansielle, strukturelle og strategiske problematikker, at de overser den menneskelige side af forandring.

Læs her, hvordan de firefarvede personprofiler kan bruges som en simpel guide til at skabe en balanceret implementerings- og kommunikationsplan, der tager hensyn til alle personprofilers tilgang til forandring.