rådgivning

Har du brug for professionel rådgivning og sparring om strategiprocesser, udviklingsprojekter, udbud og evalueringer? 

Facilitering af strategiproces

At drive forretning i et konkurrencepræget marked kræver løbende forandringer og stiller krav til en klar strategi og effektiv strategiimplementering.  Strategi handler om at turde prioritere og fokusere og for eksempel foretage fravalg. Det handler også om retning, ejerskab og handlekraft.

Jeg tilbyder at rådgive, udfordre, facilitere, strukturere og dokumentere i processen, fx

 • Analyse af markedet og den aktuelle konkurrencesituation 
 • Udvikling af organisationens strategiske grundlag – vision, mission og værdier
 • Udvikling af strategi eller delstrategier med mål og indsatser
 • Implementering af strategisk grundlag og strategiplan
 • Metoder til at måle og følge op på de strategiske indsatser

Jeg biståR også med sparring ved

 • Facilitering, planlægning og organisering af udviklingsforløb
 • Gennemførelse og evaluering af større udviklingsprojekter
 • Udvikling af koncepter eller udbredelse af indsatser
 • Afholdelse af seminarer og temadage
 • Samarbejde, trivsel og kultur med fokus på at højne den sociale kapital
 • Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere, herunder fx praksislæringsforløb, der understøtter forretningsstrategien