Jeg skaber udvikling og værdi for mennesker og virksomheder

Jeg løser opgaver alene eller i samarbejde med kompetente folk i mit netværk.

Uddannelse og erfaring

Mine kernekompetencer

"Lene kan det meste. Hun er faglig og økonomisk kompetent, hun har juridisk forståelse, hun er udadvendt og synlig, hun har overblik og besidder en meget stærk strategisk kompetence. Lene har forstået at agere i et konkurrencepræget marked i konstant bevægelse og forandring. Samtidig har hun været den samlende figur for hele organisationen med en lederstil gennemsyret af engagement, involvering og integritet".
Torben Busk
Bestyrelsesformand,
Sprogcenter Midt