Pædagogisk tilsyn med sprogcentre er meget mere end en lovpligt.

Det skal tilføre værdi.

DER ER MANGE GODE GRUNDE TIL AT FØRE ET KVALIFICERET TILSYN

Én af grundene er, at tilsynet er lovpligtigt, men der er langt væsentligere grunde end det.

Hvert år bruges der mere end 1 mia. kroner på Danskuddannelse til voksne udlændinge. Det er derfor afgørende for både integrationen og beskæftigelsen, at der gives mest muligt valuta for disse penge.

Men hvilke krav skal kommunen stille til tilsynet? 

browse-42931_1280 DANSKUDDANNELSE

Det gode tilsyn er...

Dialogisk og lærende

Tilsyn er altid kontrol. Det giver svar på, om kvaliteten i tilbuddet svarer til ressourceforbrug, krav og forventninger. Men det gode tilsyn har også fokus på at skabe læring og udvikling. Det giver fremadrettet værdi for kommunen og sprogcentret.

Løbende og skræddersyet

Det gode tilsyn føres løbende og består af flere forskellige elementer, der tilsammen udgør en logisk og sammenhængende proces og inkluderer lokale indsatser, udviklingsaktiviteter og mål.

Fagligt velfunderet

Det er et krav, at tilsynet føres af en person med særlig pædagogisk kompetence og erfaring inden for både voksenpædagogik og dansk som andetsprog. For at sikre tilsynskvaliteten skal personen altså have såvel uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne som den nødvendige viden og erfaring.

Tilsynets faser

Det to årige tilsyn har forskellige faser frem mod den endelige afrapportering til styrelsen ultimo lige år. Forløbet kan designes efter kommunens ønsker og behov. 

tilsynsrapporten

… indeholder:

  • sprogcentrets resultater i tal
  • analyser, som beskriver sprogcentrets praksis og styrker samt anbefalinger til forbedrings- og udviklingsmål
  • en sammenfatning af det førte tilsyn
 
… giver svar på:
  • hvor vidt kommunens borgere får et danskuddannelsestilbud, der sikrer de krævede sproglige og beskæftigelsesrettede kompetencer
  • på hvilke områder og med hvilke indsatser medarbejdere og ledelse kan forbedre tilbuddet
 
… bruges som:
  • nyttigt udviklingsværktøj for sprogcentret og forvaltningen
  • politisk orientering i kommunen
  • lovpligtig afrapportering til Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Jeg er uddannet underviser i dansk som andetsprog for voksne og har en master i fremmedsprogspædagogik. Jeg har mange års erfaring som både underviser på og leder af et sprogcenter. 

Jeg bruger blandt andet mine kompetencer til at føre pædagogiske tilsyn på landets sprogcentre.

Du er velkommen til at kontakte mig for et uforpligtende tilbud.  

Mike Stuart

Lene Glyngø

Mine kunder siger

"Vi har fået en kvalificeret pædagogisk vurdering og nogle klare anbefalinger, som peger fremad og giver et godt afsæt for vores pædagogiske udvikling. Det har været helt afgørende, at den tilsynsførende selv har både en voksenpædagogisk og en solid erfaring inden for Dansk som Andetsprog."
lars graugaard
Holstebro Kommune
"Samarbejdet igennem tilsynsprocessen har været meget givende for sprogcentret og mig personligt. Rapporten er blevet et rigtig godt redskab ift. det foranstående arbejde med den pædagogiske udvikling. Det er fordelen ved at lægge tilsynsopgaven hos en person med de rette kvalifikationer."
Line Cramer
Slagelse Kommune